Staň sa

Výskumníkom NMS

  Prejsť k registrácii  

Kto je výskumník NMS?

Výskumník je externý spolupracovník agentúry NMS Market Research, ktorý sa svojou prácou podieľa na zaujímavých projektoch vedúcich ku skvalitňovaniu tovaru a služieb.

Ako výskumník môžete pôsobiť v niekoľkých rolách:

Mystery shopper vystupuje ako fiktívny zákazník vo vybranom obchode/pobočke a skúma poskytované služby.

Mystery shopper

Anketár realizuje osobné anketovanie - vypĺňa dotazníky s respondentmi vybranými podľa potrebných kritérií. Anketovanie prebieha pomocou zapožičaných tabletov, a to na pôde zadávateľov výskumov alebo v domácnostiach.

Anketár

Telefónny operátor anketuje výskumy po telefóne z našich telefonických štúdií v Bratislave alebo v Prahe.

Telefonický operátor

Regrutant hľadá vhodných účastníkov pre skupinové diskusie, hĺbkové rozhovory, asistované nákupy, ktoré realizujeme po celej ČR a SR.

Regrutant

Prečo sa stať výskumníkom NMS?

Príjem (nárazový i dlhodobý)

Pred prijatím ponuky spolupráce poznáte vždy finančné podmienky. Výška celkového zárobku záleží len na Vás a okrem toho Vás na našich projektoch čakajú zaujímavé odmeny.

Flexibilita

Prácu u nás si môžete naplánovať podľa svojich časových možností, spolupráca je možná dlhodobá i nárazová. Záleží len na Vás, či a ktorú ponuku práce prijmete.

Zaujímavá práca bez stereotypov

Máte možnosť nahliadnuť do zákulisia rôznych sektorov, zisťovať názory ostatných a byť tak v informáciách napred.

Využívanie moderných technológií

K práci Vám poskytneme zaujímavé a užívateľsky prívetivé nástroje - webové aplikácie, tablety apod.

Ako sa stať výskumníkom NMS?

  • Vyplňte registračný formulár na tejto stránke.
  • Prihláste sa do nášho výskumníckeho systému, kde dokončíte registráciu.
  • Vyčkajte na oslovenie s ponukou spolupráce na konkrétnom projekte.

Často kladené otázky

Záujemcovia, ktorí majú zamestnanie na plný i čiastočný úväzok, živnostníci, ktorí sú časovo flexibilní, aktívni dôchodcovia, mamičky na materskej dovolenke, študenti. Proste každý, kto má aspoň trochu času a chuť pracovať v zaujímavom a dynamicky sa rozvíjajúcom odbore.
Externý spolupracovník nevstupuje do trvalého pracovného pomeru, všetka spolupráca je z pracovnoprávneho hľadiska ošetrená dohodou o pracovnej činnosti. Pokiaľ externista vlastní živnostenský list, môže pre NMS Market Research vykonanú prácu fakturovať a spolupracovať na rámcovú zmluvu (podmienkou je zaslanie kópie živnostenského listu).
Úvodné školenie prebieha buď osobnou účasťou na školení, ktoré agentúra vykonáva v jednotlivých regiónoch raz za niekoľko mesiacov, alebo toto školenie môže byť nahradené videokonferencií (externista môže školenie absolvovať z domova či zamestnania), u niektorých typov spolupráce môže byť vykonané telefonicky.
Projekty sú hodnotené rôzne, podľa ich náročnosti. Vždy sa snažíme odmenu nastaviť tak, aby bola pre našich spolupracovníkov zaujímavá. O výške odmeny za projekt ste vždy informovaní dopredu so všetkými dôležitými podrobnosťami k projektu. Vždy potom záleží len na Vás, či konkrétnu ponuku práce prijmete.
Naše projekty prebiehajú po celej ČR aj SR, teda nie je žiadne mesto, ani obec, v ktorom by sme spolupracovníkov nehľadali.
Áno, možné to je. Momentálne je možné s nami takto spolupracovať na regrutácii - hľadanie vhodných respondentov pre skupinové diskusie, hĺbkové rozhovory, asistované nákupy. Ďalej potom všetky výstupy zberu dát z mystery shoppingu a osobného anketovania musia prejsť kontrolou, kedy je možná externá spolupráca z domova. U kontrolórov dávame prednosť spolupracovníkom, ktorí už v danej oblasti majú osobné skúsenosti.
Odmena je externistom vyplácaná len na bankový účet, iné formy vyplácania nie sú možné. Pokiaľ nie je v zadaní práce zamestnávateľom uvedené inak, je odmena splatná vždy 25. kalendárny deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vykonaná práca bola prevzatá zamestnávateľom.
Tieto dôležité údaje si nemôžete vo Výskumníkovi sami zmeniť, z dôvodu, aby sme mali prehľad. Keďže údaje sa hlásia aj do zdravotnej či sociálnej poisťovni. Preto stačí o zmenu požiadať e-mailom : info@nms-sk.sk a my sa o zmenu v systéme postaráme.
Pošlite nám túto informáciu e-mailom : info@nms-sk.sk, vrátane živnostenského listu, alebo firemnými údajmi. My Vám následne ukončíme pôvodnú zmluvu a pripravíme podklady na novú zmluvu.
Pokiaľ ste sa rozhodli, že s nami nechcete ďalej spolupracovať a chcete zmazať svoj účet, obráťte sa prosím, na info@nms-sk.sk

Kontakt